wordpress themes.

Подведение итогов конкурса «Белорусы Латвии. Прошлое и настоящее» 2015 года

konkurs1

15 ноября 2015 года в 14:00 в актовом зале Дома негосударственных организаций состоялось подведение итогов конкурса исследовательских работ «Белорусы Латвии. Прошлое и настоящее». Конкурс проходит уже второй год и его организатором является Союз белорусов Латвии.

В своих исследовательских работах мы предложили обратиться к изучению белорусской истории Латвии XIX, XX веков и дня сегодняшнего, к изучению белорусской культуры, языка и традиций, переходящих из поколения в поколение, обратить внимание на памятные места на карте Латвии и события, связанные с белорусским наследием. Вспомнить белорусов, чьи судьбы интересны для современников и отметить их достижения.

Участниками конкурса стали члены белорусских обществ Союза белорусов Латвии, представители других общественных организаций и люди, которым интересна белорусская история. В конкурсе участвовали также школьники.

География конкурса тоже обширна. Мы получили работы из Лиепаи, Елгавы, Лудзы, Дагды, Краславы, Даугавпилса, Прейли и даже одну работу из Минска. Много работ из Риги.

В конкурсе обозначены 3 номинации:

  • «Белорусы Латвии. Интересные личности.»

  • «Белорусская история и культура в Латвии.»

  • «Белорусские традиции моей семьи.»

В этом году на конкурс представлено 27 исследовательских работ. По итогам конкурса планируется издать полноформатную брошюру.

konkurs1

15 лістапада 2015 года ў 14:00 у актавай зале Дома недзяржаўных (грамадскіх) арганізацый адбылося падвядзенне вынікаў конкурса даследчых работ “Беларусы Латвіі. Мінулае і сучаснасць”. Конкурс праходзіць ужо другі год і яго арганізатарам з’яўляецца Саюз беларусаў Латвіі. Кіраўніком гэтага праекта з’яўлялась Алёна Лазарева.
У сваіх даследчых работах мы прапанавалі удзельнікам з’вярнуцца к вывучэнню беларускай гісторыі Латвіі ХІХ, ХХ стагоддзяў і дня сённяшняга, к вывучэнню беларускай культуры, мовы і традыцый, якія пераходзяць з пакалення ў пакаленне, звярнуць увагуна памятныя мясціны на карце Латвіі і падзеі, звязаныя з беларускай спадчынай. Успомніць беларусаў, чый лёс цікавы для сучаснікаў і адзначыць іх дасягненні.
Удзельнікамі конкурса сталі члены беларускіх таварыстваў Саюза беларусаў Латвіі,прадстаўнікі іншых грамадскіх арганізацый і людзі, якім цікава беларуская гісторыя. У конкурсе ўдзельнічалі таксама школьнікі. У конкурсе абазначаны 3 намінацыі: “Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы”, “Беларуская гісторыя і культура ў Латвіі”, “Беларускія традыцыі маёй сям’і”.
Геаграфія конкурса таксама вялікая. Мы атрымалі работы з Ліепаі, Елгавы, Лудзы, Дагды, Краславы, Даўгаўпілса, Прэйлі і дажа адну работу з Мінска. Шмат работ з Рыгі.
У гэтым годзе на конкурс прадстаўлена 27 даследчых работ. Работы сапраўды разнастайныя і вельмі цікавыя, яны будуць выстаўлены на сайце www.belorus.lv пасля 25.11.2015 г.
Перад мерапрыемствам мы атрымалі віншаванне ад дырэктара Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур Міністэрства культуры Беларусі Міхаіла Рыбакова, які падзякаваў Саюз беларусаў Латвіі за арганізацыю гэтага конкурса і ўсіх удзельнікаў конкурса за іх працу і ўклад у захаванне культурнай спадчыны беларускага народа на Латвійскай зямлі.

konkurs2

Latvijas baltkrievi. Interesantas personības. Kategorija 6.-9.klases

Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы. Катэгорыя: Вучні 6 – 9 класаў

Белорусы Латвии. Интересные личности. Категория: Ученики 6 – 9 классов

1          Нелли Жак    7 класс           Яунмарупская основная школа, Марупский край

Отец молодец или реальное путешествие в прошлое

2          Agneta Igaune            9 klase Vidusskola Ezernieki, Dagdas novads

Zofija Jonina — dzejniece un atdzejotāja

 

Latvijas baltkrievi. Interesantas personības. Kategorija 10.-12.klases

Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы. Катэгорыя: Вучні 10 – 12 класаў

Белорусы Латвии. Интересные личности. Категория: Ученики 10 – 12 классов

1          Елена Озерская         12 класс         Краславская средняя школа „Varavīksne”

Слово об Эдуарде Петровиче Цингеле, или „Времена не выбирают…”

 

Latvijas baltkrievi. Interesantas personības. Kategorija Biedrības

Беларусы Латвіі. Цікавыя асобы. Катэгорыя: Таварыствы

Белорусы Латвии. Интересные личности. Категория: Общества

1          Іна Олесава   Сябра таварыства     Елгаўскае беларускае таварыства «Лянок»

Піскунова Валянціна Аляксандраўна — галоўная сіла беларускага руху ў Латвіі (XX–XXI ст.)

2          Рита Кучане  Руководитель коммуникаций и общественных отношений     Лудзенский краеведческий музей

Протоиерей Феодор Никонович — видный продвижник православия в Полоцко-Витебской епархии

3          Сяргей Панізнік       Пісьменнік    старшыня таварыства «Беларусь — Латвія» пры Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, г.Мiнск

У сузор’і беларускага памежжа. Ніна Янсанэ

4          Максимова Валентина Александровна    Председатель общества       Общества славянской культуры Прейльского края „Радуга”

„А я играю на гармошке, у прохожих на виду….” Вот такая, наша Света, в Прейлях на виду!

5          Константин Капуста           Член общества          Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым», г.Даугавпилс

Моим родителям – Константину и Саломеи, бабушке Насте и дяде Ягору и всем КАПУСТАМ посвящается

6          Нонна Ахметуллаева           Член общества          Белорусское общество «Світанак», г.Рига

Жизнь С.П.Сахарова

7          Белоусов Борис Германович                      г.Рига

Генерал-майор авиации Богослов Иван Ефремович, один из тех кто создавал Советскую авиацию

8          Алексей Порфирьевич Шлесин     Член общества          Белорусское общество «Прамень», г.Рига

Анастасия Ермолаевна Шлесина

9          Ганна Дзюбянава     Сябра таварыства     Лiепайская беларуская суполка ,,Мара”

Чым цяпер жыву

 

Baltkrievu tradīcijas manā ģimenē,  Kategorija Biedrības

Беларускія традыцыі маёй сям’і. Катэгорыя: Таварыствы

Белорусския традиции моей семьи. Категория: Общества

1          Зофія Іоніна   Сябра таварыства     Дагдскае беларускае таварыства «Вербіца»

Пасядзелкі. Мае ўспаміны

2          Таццяна Стасюк, Ина Олесава       Сябры таварыства    Елгаўскае беларускае таварыства «Лянок»

Святы і абрады беларусаў

 

Baltkrievu vēsture un kultūra Latvijā. Kategorija Biedrības

Беларуская гісторыя і культура ў Латвіі. Катэгорыя: Таварыствы

Белорусская история и культура в Латвии. Категория: Общества

1          Илга Апине   Эмиритус Латвийской академии наук     Латвийское общество русской культуры, г.Рига

Экскурсия по белорусским местам Риги

2          Tatjana Voitenko, Anna Ivane          Direktores vietniece Direktore           Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskola

Jankas Kupalas Rīgas baltkrievu pamatskolai 20 gadi

3          Таццяна Бучэль        Сябра таварыства     Беларускае культурна-асветнiцкае таварыства «Уздым», г.Даўгаўпiлс

Спецкурс беларускай мовы ў Даўгаўпілскім універсітэце

4          Олег Пухляк Историк         Председатель правления славянского исторического общества, г.Рига

Некоторые аспекты белорусского влияния на развитие православия в Латвии в XVII — XVIII веках

5          Елена Лазарева         Председатель общества       Белорусское общество «Прамень», г.Рига

Храм преподобной Евфросинии Полоцкой в городе Карсава.

6          Раиса Соколова        Член общества          Белорусское общество «Прамень», г.Рига

Создание культурных обществ белорусов в Риге и их деятельность в 1988-1993 годах.

7          Іveta Matvejenko       galvenā krājuma glabātāja      Ludzas novadpētnieciskais muzejs

Baltkrievu skolas Ludzā

8          Юлия Габранова       Кандидат филологических наук    Латвийский университет, г.Рига

Белорусы и белорусский язык в Латвии: Обзор вопроса

9          Алёна Бучэль            Сябра таварыства     Беларускае культурна-асветнiцкае таварыства «Уздым», г.Даўгаўпiлс

Канстанцін Езавітаў

10        Алёна Швілпа           Удзельніца Спецкурс беларускай мовы ў Даўгаўпілскім універсітэце. 2003            Даугаупiлскі ўнiверсiтэт

Уладзімір Васільевіч Пігулеўскі

11        Вольга Яфрэмава     Удзельніца Спецкурс беларускай мовы ў Даўгаўпілскім універсітэце. 2002             Даугаупiлскі ўнiверсiтэт

Сахарава Вольга Фёдараўна

12        Алёна Майцековіч   Удзельніца Спецкурс беларускай мовы ў Даўгаўпілскім універсітэце. 2003            Даугаупiлскі ўнiверсiтэт

Сахараў Сяргей Пятровіч

13        Вэлта Тэйване          Удзельніца Спецкурс беларускай мовы ў Даўгаўпілскім універсітэце. 2003            Даугаупiлскі ўнiверсiтэт

Іван Ігнатавіч Краскоўскі

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.